Ths. Ls Phạm Duy Thanh

Ths. Ls Phạm Duy Thanh

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Ths. Ls Phạm Duy Thanh

Ths. Ls Phạm Duy Thanh

Ths. Ls Phạm Duy Thanh hiện là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 2TV luật Delta và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà Đất Xanh. Ông có nhiều năm công tác, tư vấn và tham gia các hoạt động kinh doanh của nhiều tập đoàn, công ty trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, quản lý quỹ đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh khác. Bên cạnh đó, với gần 20 năm hoạt động trong các lĩnh vực pháp luật, trong đó có hơn 10 năm là luật sư thì ông cũng đã tham gia bảo vệ, bào chữa, tư vấn giải quyết cho rất nhiều khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, đất đai, hôn nhân gia đình…

Ths. Ls  Phạm Duy Thanh còn tham gia giảng dạy nhiều chương trình liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp và quản lý tài sản cá nhân… Ngoài ra, ông cũng là đồng tác giả cuốn sách pháp lý chuyên khảo “Cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - Kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ” với PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa luật đại học Cần Thơ.

Ngoài vai trò là một luật sư, ông còn là Ủy viên BCH Hội Luật gia thành phố Cần Thơ, qua đó ông cũng tham gia tư vấn, tham vấn nhiều vấn đề liên quan pháp lý mà thành phố có yêu cầu Hội luật gia tham vấn.

Thành viên các tổ chức

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
 • Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ

Đào tạo

 • Thạc sĩ Luật , Việt Nam
 • MBA, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

 • Tham gia tranh tụng;
 • Thực hiện tư vấn pháp luật;
 • Đại diện ngoài tố tụng;
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định.

Tư vấn chuyên ngành

 • Tài chính, Ngân hàng
 • Bất động sản
 • Hợp đồng thương mại
 • Dân sự
 • Hình sự