THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ KHÁC SO VỚI THÀNH VIÊN GÓP VỐN?

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ KHÁC SO VỚI THÀNH VIÊN GÓP VỐN?

 
Đối chiếu quy định tại Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh với Điều 187 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn; có thể thấy thành viên hợp danh có nhiều quyền và nghĩa vụ hơn thành viên góp vốn, còn thành viên góp vốn có quyền hạn và nghĩa vụ hạn chế hơn. Cụ thể:
	.0389073895215E+20; Về trách nhiệm của thành viên
Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn liên đới; còn thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn.
	.2233748302586E+20; Về kết nạp thành viên
Thành viên hợp danh phải có sự chấp thuận của ít nhất 3/4 thành viên hợp danh; còn thành viên góp vốn chỉ cần sự chấp thuận của 2/3 thành viên hợp danh.
	.4078422709957E+20; Chấm dứt tư cách thành viên:
Để chấm dứt tư cách thành viên thì hành viên hợp danh phải có sự chấp thuận của ít nhất 3/4 thành viên hợp danh; còn thành viên góp vốn cần sự chấp thuận của 2/3 thành viên hợp danh.
	.5923097117327E+20; Quản lý công ty
Thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật của công ty là người biểu quyết quyết định trong công ty; còn thành viên góp vốn thì không có quyền này.
	.7767771524698E+20; Quyền hưởng lợi nhuận
Thành viên hợp danh có quyền hưởng lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty; còn thành viên góp vốn sẽ được hưởng lợi nhuận theo vốn góp.
	.9612445932069E+20; Quyền hạn
Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không được quyền nhân danh cá nhân hoặc thành viên khác thực hiện kinh doanh cùng ngành nghề với công ty đó; còn thành viên góp vốn có quyền như một thành viên trong công ty đối vốn.
.0145712033944E+21; Chuyển nhượng vốn
Thành viên hợp danh chuyển nhượng vốn khó khăn hơn vì chỉ được chuyển nhượng vốn khi được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong công ty. Do công ty được thành lập dựa trên sự tin tưởng giữa các thành viên nên việc một thành viên tự ý chuyển nhượng vốn khi không có sự đồng ý của các thành viên còn lại đồng nghĩa với việc phá vỡ mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng giữa các bên.
Còn đối với thành viên góp vốn thì được chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật. Vì những thành viên góp là những người đầu tư tiền vào công ty và không tham gia kinh doanh.
🍀 Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Delta để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.
📲SĐT: 0767 987 222 - 0354 910 699
📪 Mail: luatdeltavn@gmail.com
🏢 Địa chỉ: B18, QL1A, KDC TTVH Tây Đô, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.