Luật Sư Nguyễn Thị Hiền

Luật Sư Nguyễn Thị Hiền
Luật sư thành viên
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Luật Sư Nguyễn Thị Hiền

Luật sư tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự và hợp đồng thương mại. Đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình...

Thành viên các tổ chức

  • Thành viên Công ty Luật TNHH 2TV Delta

Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp lý

Tư vấn chuyên ngành

  • Thương mại
  • Doanh nghiệp
  • Dân sự