Luật Sư Huỳnh Phước Cường

Luật Sư Huỳnh Phước Cường

Luật sư Đại diện theo pháp luật

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Luật Sư Huỳnh Phước Cường

Luật sư Huỳnh Phước Cường

Luật sư Huỳnh Phước Cường là Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Delta, chuyên tư vấn về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, đầu tư và hợp đồng thương mại. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về thị trường bất động sản, tư vấn pháp lý doanh nghiệp, pháp lý chứng từ, quản lý tài sản ở các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Ông đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình, lĩnh vực ngân hàng như chuyển tiền trong và ngoài nước, hợp đồng vay, hợp đồng tiền gửi…

Thành viên các tổ chức

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ

Đào tạo

 • Cử nhân Luật , Việt Nam
 • Cử nhân Anh ngữ

Lĩnh vực hành nghề

 • Tham gia tranh tụng;
 • Thực hiện tư vấn pháp luật;
 • Đại diện ngoài tố tụng;
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định.

Tư vấn chuyên ngành

 • Tài chính, Ngân hàng
 • Bất động sản
 • Hợp đồng thương mại
 • Dân sự
 • Hình sự