LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA KHOA LUẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ CÔNG TY LUẬT DELTA NGÀY 29/5/2024

Ngày 29/5/2024, Công ty Luật Delta tham dự buổi lễ ký kết với Quý Thầy/Cô Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Trong đó, Công ty Luật Delta và Khoa Luật - Trường đại học Cần Thơ sẽ cùng hợp tác trong các lĩnh vực như sau:

Các bên cùng hỗ trợ thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học về các vấn đề về chính sách, pháp luật Việt Nam và quốc tế cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác như: tham gia báo cáo chuyên đề, kỹ năng thực hành pháp luật;…Bên cạnh đó, Công ty Luật Delta còn tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên, học viên của Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ tham quan, kiến tập, thực tập, cung cấp các cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Đồng thời, hai bên sẽ cùng trao đổi, tham vấn lẫn nhau về các chính sách, pháp luật liên quan đến phạm vi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ dưới góc độ lý luận và thực tiễn.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các đại diện Công ty Luật đối tác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và đại diện Công ty Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia.

PGS.TS Phan Trung Hiền - Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ và ông Phạm Duy Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Delta cùng ký kết hợp tác
PGS.TS Phan Trung Hiền - Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ và ông Phạm Duy Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Delta cùng ký kết hợp tác
PGS.TS Phan Trung Hiền - Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ phát biểu ý kiến
Quý Thầy/Cô Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ cùng các đại diện Công ty Luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và đại diện Công ty Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện Công ty Luật Delta